Γερανοί

 
Η εταιρεία Καμζέλης στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί από το 1998. Έχει στην κατοχή της ιδιόκτητους γερανούς για την μεταφορά, ανύψωση, αλλά και την εκφόρτωση παντός είδους φορτίου.

Το άριστα εκπαιδευμένο και μόνιμο προσωπικό της εταιρείας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις μεταφορών αντικειμένων - μηχανημάτων, με ιδιόκτητους γερανούς που διαθέτουμε.

Η επιχείρησή μας είναι εξειδικευμένη στη μεταφορά δύσκολων φορτίων, που χρειάζονται συνδυασμούς οχημάτων κτλ.

Πιο αναλυτικά, η επιχείρησή μας αναλαμβάνει την ανύψωση αντικειμένων, μεταφοράς σκαφών, οχημάτων και μηχανημάτων.

Αναλαμβάνουμε μεταφορά μηχανημάτων, σκαφών και διάφορων υλικών, όπου απετείται φορτηγό με γερανό, για την φορτοεκφόρτωση τους. Επίσης παρέχουμε ανυψωτικές εργασίες με καλάθι.

Είμαστε στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες.