Ανυψωτικά μηχανήματα

Διπλα σας

25 Χρονια

Ενοικίαση εξέδρες εργασίας και ανυψωτικών μηχανημάτων

Κάθε είδους

Διαθέτοντας Ανυψωτικά μηχανήματα όπως εργοεξέδρες, καλαθοφόρα, κλαρκ κ.α. αναλαμβάνουμε φορτοεκφορτώσεις εμπορευμάτων παρέχοντας δικό μας χειριστή, αν δεν διαθέτετε δικό σας – για όσο χρονικό διάστημα σας χρειάζεται.

Δείτε περισσότερα για τα ανυψωτικά μας πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά από κάτω

Ανυψωτικά μηχανήματα

Εργοεξέδρες

Οι αυτοκινούμενες εξέδρες εργασίας (εργοεξέδρες) είναι πλατφόρμες ανύψωσης και εναέριας εργασίας για χρήση σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρου

Περισσότερα

Καλαθοφόρα

Άμεση ηλεκτρική κίνηση υψηλής απόδοσης με μεγαλύτερους κύκλους λειτουργίας για αυξημένη παραγωγικότητα. Μηδενικές εκπομπές και φιλικό προς το περιβάλλον.

Περισσότερα

Κλαρκ

Η εμπειρία μας στον χώρο σε συνδυασμό με τον εξοπλισμό μας, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε στους πελάτες μας αξιόπιστες & υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Περισσότερα